Gabriella Waldenström blir stiftelsens första Ulla-Carin-ambassadör

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning har glädjen att meddela att Gabriella Waldenström har utsetts till ambassadör för stiftelsen. Gabriella Waldenström blir därmed stiftelsens första ambassadör.

Under parollen ”Fuck ALS” har Gabriella Waldenström ett mångårigt och starkt personligt engagemang för frågor som rör sjukdomen ALS. Genom att oförtrutet pärla armband har Gabriella Waldenström inte bara samlat in en miljon kronor till ALS-forskning – hon har också bildat fysiska och digitala mötesplatser för ALS-sjuka och anhöriga och varit en stor inspirationskälla.

Som stiftelsens första ”Ulla-Carin-ambassadör” kommer Gabriella Waldenström fortsätta att verka för att inspirera andra, både vårdpersonal och allmänhet, att bättre stödja och förstå ALS-patienter.

”Det känns jättekul och ärofyllt att få bli stiftelsens första ambassadör! Jag har haft regelbunden kontakt med stiftelsen och de är fantastiska allihop, så det känns extra kul att nu få vara en del av dem och tillsammans fortsätta jobba mot ALS,” säger Gabriella.

Hon fortsätter, med grepp om stiftelsens gåvobevis på de sista kronorna som lett fram till att miljonen säkrats:

”Det känns också som en bra övergång från att jag avslutar min insamling till att jag får fortsätta bidra, men på ett nytt sätt. Jag hoppas att jag nu i stället ska kunna bjuda på min erfarenhet av ALS, mer än med pengar. Det är en viktig del också.”

”Hos ALS-gemenskapen är Gabriella ett välkänt ansikte och en inspirationskälla till alla som har en relation till ALS. Genom sitt engagemang, kreativitet och ledarskap kommer hon att vara en oerhört värdefull del av stiftelsen.” säger Pontus Löfgren, stiftelsens nytillträdde styrelseordförande.

På sikt har stiftelsen för avsikt att utse fler ambassadörer som kommer att utgöra en viktig del i stiftelsens utåtriktade arbete.

Ulla-Carins ambassadörer

Ett av stiftelsens viktiga uppdrag vid sidan av direkt finansiering av forskningsprojekt kring Amyotrofisk Lateral Skleros, ALS, är att öka kunskapen kring sjukdomen, sprida information som i förlängningen kan leda till bättre behandling av de sjuka och även hjälpa de drabbades närstående.

Ulla-Carins ambassadörer ska inspirera andra, både vårdpersonal och allmänhet, att bättre stödja och förstå ALS-patienter, som allt eftersom sjukdomen framskrider blir mer beroende av andra. Det gäller att sätta strålkastarljuset på de sjukas behov och bilda opinion för bredare forskning. Ulla-Carins ambassadörer ska arbeta på eget initiativ och den närmare utformningen av var och ens uppdrag bestäms gemensamt av ambassadören och stiftelsens styrelse. Ulla-Carins ambassadörer, som alla har goda kunskaper och personliga erfarenheter av ALS i sin omgivning, ska också utgöra ”Advisory Board” till stiftelsens styrelse. Ambassadörerna medverkar gärna till, och i, evenemang som syftar till att samla medel till forskningen och öka kunskapen om sjukdomen hos allmänheten.

Ulla-Carins ambassadörer arbetar ideellt, i nära samverkan med stiftelsens styrelse, för att ge hopp och mer resurser till en bättre framtida behandling av ALS-sjuka.

Stiftelsen slutar med SMS-betalningar

Det går numera inte att skänka pengar till stiftelsen genom SMS. Detta beror på att leverantören av mobilbetalningstjänsten ändrat sina villkor vilket dessvärre innebar en väsentlig höjning av priserna. För dig som vill fortsätta att ge gåvor via mobilen går det bra via Swish. Vårt swishnummer är 123 900 04 98. För dig som tidigare […]

ALS forskargruppen vid Norrlands universitetssjukhus firar 25 år

Lördagen den 26 maj firar ALS forskargruppen vid Umeå Universitet och Norrlands universitetssjukhus 25 år (1993-2018) genom att bjuda in patienter, anhöriga, media och andra intresserade till ett symposium.  Så här skriver forskargruppen i inbjudan: “Den 4 mars 1993 publicerades i tidskriften Nature upptäckten av mutationer i SOD1 genen som orsak till en typ av ALS […]

Insamlingar via Facebook Donations

Nu är Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning ansluten till Facebook Donations. Det innebär att du med ett konto på Facebook med några knapptryckningar kan starta din egen insamling. Det går också att skänka pengar direkt via stiftelsens sida på Facebook. Genom åren har flera enskilda initiativ startats för att samla in pengar till ALS-forskningen. Bland […]