Aktuellt

Sammanfattning året 2019

Under 2019 ökade stiftelsens intäkter med 16 % jämfört med föregående år till 4 771 tkr vilket är den högsta intäkten som stiftelsen någonsin har haft. Vi

Läs mer »

Gå med i vårt nyhetsbrev

Sociala medier

Du hittar fler uppdateringar och nyheter på stiftelsens sociala medier.