Sammanfattning året 2019

Under 2019 ökade stiftelsens intäkter med 16 % jämfört med föregående år till 4 771 tkr vilket är den högsta intäkten som stiftelsen någonsin har haft. Vi drivs främst av ideella krafter och ambitionen är att så många ören av varje insamlad krona ska nå fram till ändamålet. Under året uppgick administrationskostnaderna till 7 % varav insamlingskostnader utgjorde 4 %. Tack vare stiftelsens generösa givare finansierades forskning för mer än 5 mkr och ändamålskostnaderna uppgick till 111 % av intäkterna.

Insamlingar anordnade av privatpersoner fortsätter att utgöra en viktig källa till intäkter. Under året har flera privata initiativ väckt uppmärksamhet kring ALS över hela landet och samlat in pengar till stiftelsens ändamål. Bland annat har tävlingar i slalom, fotboll och golf genomförts. Två välgörenhetskonserter har arrangerats, armband har tillverkats, matchtröjor auktionerats ut och fler än tusen personer samlades för ”Gå mot ALS” i juni.

Som ett led i att sprida kunskap om ALS i samhället har stiftelsen utökat sin digitala närvaro till Instagram. Genom konceptet ”takeovers” delar människor med anknytning till ALS med sig av sina erfarenheter kring hur det är att leva med eller nära inpå sjukdomen. Stiftelsen tog tacksamt emot ideell hjälp i att utforma annonser för tidningsformat och informerade om ALS i tidningsannons under den internationella ALS-dagen i juni.

I slutet av året lanserades stiftelsens nya hemsida. Den nya hemsidan visar tydligt stiftelsens nyckeltal och hur insamlade gåvor har använts, allt för ökad transparens. Hemsidan låter dessutom givare donera via kortbetalning och det är även möjligt att bli månadsgivare. Hemsidan har utvecklats internt utan ersättning för arbetstid.

Stiftelsen vill tacka våra givare för förtroendet under det gångna året och decenniet. Tillsammans tar vi oss närmare vårt gemensamma mål om en botande behandling mot ALS.

Lämna en kommentar

Publicerad

Dela

Gå med i vårt nyhetsbrev