Stöd och information

Hitta stöd från andra

Stiftelsens konto på Instagram

På stiftelsens Instagramkonto kan du lära dig mer om ALS genom att följa vardagen för ALS-patienter, anhöriga och forskare.

@ullacarinlindquistsstiftelse »

Stoppa ALS

Hos Stoppa ALS kan du hitta mycket information om aktuella händelser och insamlingar relaterade till ALS i Sverige.

Stoppa ALS hemsida »
Stoppa ALS på Facebook »

Tillsammans mot ALS

Tillsammans mot ALS är en grupp på Facebook där människor med relation till ALS kan hitta stöd från varandra. I gruppen arrangeras bl.a. ALS-träffar.

Tillsammans mot ALS »

Gå mot ALS

Varje juni, under den internationella ALS-dagen, samlas tusentals svenskar för promenader runt om i Sverige för att sprida uppmärksamhet om ALS, samla in pengar till forskning och stödja varandra.

Gå Mot ALS på Facebook »

 

Mer information om ALS

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.
www.socialstyrelsen.se

Neuro

Neuro är en ideell organisation som arbetar med utrednings- och utvecklingsarbete och som stödjer neurologisk forskning på olika sätt.
www.neuro.se

De Handikappades Riksförbund

Ger bl.a. information om handikappsvänliga hotell och restauranger m.m.
www.dhr.se

LaSSe brukarstödscenter

Råd och stöd till personer med funktionshinder
www.lassekoop.se

ALS Untangled

ALS Untangled består av 80 neurologer som med vetenskapliga metoder granskar påstådda behandlingsmetoder.
www.ALSuntangled.com