Takeovers

Här får du se vardagen hos ALS-sjuka och anhöriga som under en veckas tid tar över stiftelsens konto på Instagram. Genom denna inblick hoppas vi öka medvetenheten om sjukdomen ALS som i dagsläget saknar botande behandling.

Takeover: Fia Roman

Säg hej till snart 39 åriga Fia Román från Borlänge. Sofia fick sin diagnos 2005. Ni hittar henne på Instagram under @msfiadefeatingals. Dag 1 Alla

Läs mer »

Takeover: Mia Möllberg

Hej, Mia Möllberg heter jag. Jag har haft diagnosen ALS sedan juli 2015, men har känt av symtomen sedan 2013. I februari 2016 öppnade jag,

Läs mer »

Takeover: Sebastian Penner

Hej! Jag heter Sebastian Penner och jag är en snart 40-årig småbarnspappa. Hösten 2016 tog mitt liv en oväntad och otäck vändning som, via tvära

Läs mer »

Vill du ha en takeover?

Vi söker alltid efter personer som vill dela med sig av sin vardag med ALS.