Bibliotek

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.
www.socialstyrelsen.se

Neuro

Neuro är en ideell organisation som arbetar med utrednings- och utvecklingsarbete och som stödjer neurologisk forskning på olika sätt.
www.neuro.se

De Handikappades Riksförbund

Ger bl.a. information om handikappsvänliga hotell och restauranger m.m.
www.dhr.se

LaSSe brukarstödscenter

Råd och stöd till personer med funktionshinder
www.lassekoop.se

 

null

Senaste nyheten