Aktuellt

Caroline Ingre

Forskare kämpar mot ALS

Caroline Ingre är adjungerad lektor vid Karolinska institutet och leder en forskningsgrupp som forskar inom Amyotrofisk lateralskleros, ALS. Forskningsgruppen arbetar inom många områden av ALS-sjukdomen.

Läs mer »

Gå med i vårt nyhetsbrev

Sociala medier

Du hittar fler uppdateringar och nyheter på stiftelsens sociala medier.