Diagnos

Att ställa diagnosen ALS tar vanligtvis veckor eller månader. Många av de första symptomen på ALS är samma som för andra neuromuskulära sjukdomar. Att diagnostisera ALS bygger alltså på att utesluta andra möjliga sjukdomar, vilket kan ta tid.

De diagnostest man gör omfattar MRI, magnetkameraundersökning; blodanalys; EMG, att man stimulerar nerver med små elektriska stötar och mäter aktiviteten i muskelfibrerna; muskelbiopsi, då man tar ut levande vävnad och undersöker den i mikroskop.

För att kunna ställa en definitiv diagnos på ALS, måste skador på både övre och nedre motorneuronen (alltså både i hjärnan och i övre delen av ryggmärgen, samt nedre) vara påtagliga.

null

Senaste nyheten