2009-års pristagare utsedd

Professor Stefan Marklund vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, tilldelas 2009 års pris från Ulla-Carin Lindquists Stiftelse för ALS-forskning.

Han får 200 000 kronor för sin framgångsrika och väl erkända forskning om ALS. Ärftliga förändringar i superoxiddismutas (SOD1) är den vanligaste kända orsaken till ALS. Stefan Marklund och hans forskningsteam har bl.a. upptäckt att sådan SOD1 ansamlas, felveckas och klumpar ihop sig i ryggmärgen hos ALS-patienter. Detta leder till att motornervcellerna dör. Liknande förändringar hittar man också hos många ALS-patienter som inte har ärftliga genförändringar. I en nyligen publicerad artikel används tekniker för proteinanalys för identifiering av proteinförändringar vid ALS. Resultaten från denna studie kan bidra till ökad kunskap om konsekvenser av muterad SOD1, vilket i förlängningen kan betyda en förbättrad behandling av patienter med ALS.

Stefan Marklund tar emot priset på läkarstämman i Stockholm den 26 november.

Läs mer om Stefan Marklund.

Lämna en kommentar

Publicerad

Dela

Gå med i vårt nyhetsbrev