2010-års pristagare utsedd

2010-års pristagare utsedd

2010-11-10
Anneli Ozanne, sjuksköterska i ALS-teamet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och forskare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet får 2010 års pris från Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning. Hon belönas med 200 000 kronor för sin forskning om livskvalité hos patienter och deras anhöriga under den svåra tid då sjukdomen bryter ner den drabbade.

ALS (Amyotrofisk Lateral Skleros) har inte någon bot utan leder ofelbart till döden som oftast inträffar då andningsmuskulaturen inte längre kan fungera.

Anneli Ozanne har skrivit en avhandling med rubriken ”Living with ALS – perspectives of patients and next of kin” (Att leva med ALS – sett ur patienters och de anhörigas perspektiv).

I prismotiveringen står det att: ”hon har undersökt olika aspekter av livskvalitet och välbefinnande hos patienter med ALS och deras närstående i relation till den fysiska funktionen. Hon har även tittat på hur patienterna och deras närstående hanterar sin vardag.
Detta är kunskap som bidrar till att såväl patienter som närstående kan få ett bättre omhändertagande.”
Prispengarna kommer att överlämnas vid en enkel ceremoni i Stockholm senare i november.

Detta är hela prismotiveringen:

”Forskning om livskvalitet vid ALS är ett viktigt område för att stödet till patienter med ALS och deras närstående skall bli så bra som möjligt. Anneli Ozanne, sjuksköterska i ALS-teamet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har skrivit en avhandling ”Living with ALS-perspectives of patients and next of kin”. Hon har undersökt olika aspekter av livskvalitet och välbefinnande hos patienter med ALS och deras närstående i relation till den fysiska funktionen. Hon har även tittat på hur patienterna och deras närstående hanterar sin vardag.
Detta är kunskap som bidrar till att såväl patienter som närstående kan få ett bättre omhändertagande.”

Inslag som sänts i Rapports morgonnyheter:
http://svtplay.se/v/2229756/belonas_for_als-forskning

Artikel på SVT:s nyhetswebb:
http://svt.se/2.22620/1.2229316/ung_sjukskoterska_far_arets_ulla-carin_lindquist-pris?lid=is_search527895&lpos=1&queryArt527895=ulla-carin&sortOrder527895=0&doneSearch=true&sd=47225&from=siteSearch&pageArt527895=0

Lämna en kommentar

Publicerad

Dela

Gå med i vårt nyhetsbrev