2012-års Ulla-Carin Lindquist-pris till framstående genetiker

alsgomorron_0

2012 års Ulla-Carin Lindquists-pris har tilldelats Anna Birve, fil. dr. i genetik, vid Umeå Universitet. Hon får 300 000 kronor till sitt fortsatta arbete.

Prismotiveringen lyder:

”Anna Birve har under flera års tid varit djupt involverad i att identifiera och kartlägga genetiska varianter (mutationer) som antingen kan öka eller minska risken för att bäraren av mutationen utvecklar ALS. Under 2012 har Anna Birve haft en nyckelroll i upptäckten av att en mutation i genen PGC-1a verkar ha en skyddande effekt hos män men inte hos kvinnor. För sin framstående och idoga forskning om ALS tilldelas Anna Birve 2012 års Ulla-Carin Lindquist-pris.”

Se intervjun med Anna Birve och Ulrica Dahlberg (stiftelsens ordförande) i Gomorron Sverige. Sänt i SVT torsdagen den 10 januari 2013.

Anna Birve är 44 år och bor och arbetar i Umeå. Hon är fil. dr. i genetik vid Umeå Universitet och får alltså 300 000 kronor till sin fortsatta forskning.

2012 års pris är det sjunde som delats ut – första gången var prissumman 100 000 kronor, men den har sedan kunnat höjas i flera steg. Det är det publika gensvaret för Ulla-Carins fond som gjort det möjligt att dela ut en större stipendiesumma. Sammanlagt har stiftelsen 2012 delat ut ca en miljon från insamlade pengar till stiftelsens ändamål (forskning och informationsspridning). Av beloppet har drygt 800 000 kr gått till forskning.

Lämna en kommentar

Publicerad

Dela

Gå med i vårt nyhetsbrev