2013 års Ulla-Carin Lindqvist-pris för ALS-forskning, 200 000 kronor, går till Caroline Ingre, Lidingö.

Bättre överblick över ALS i Sverige – och kamp för lika vård var man än bor!

Caroline Ingre pristagare 2013

caroline-ingre

Tio år har gått sedan Ulla-Carin Lindquist avled i ALS, Amyotrofisk Lateral Skleros, en obotlig neurologisk sjukdom som drabbar ungefär 200 svenskar varje år.

Till Ulla-Carins minne och i enlighet med hennes önskan skapades stiftelsen som bär hennes namn och den samlar sedan 2005 in pengar för att främja och stödja forsking och informationsspridning kring ALS. Många stora och små gåvor har möjliggjort betydande bidrag under åren, bland annat genom att stiftelsen kan dela ut ett årligen återkommande forskarpris.

2013 års Ulla-Carin Lindquist-pris, 200 000 kronor, går till Caroline Ingre, 36 år, från Lidingö. Hon är läkare och neurolog verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Och prispengarna kommer passande. Hon har nämligen precis börjat arbetet med att utforma ett patientregister för ALS-sjuka! Caroline disputerade 2013. I dag arbetar hon synnerligen aktivt för att försöka få en mer likvärdig vård för ALS-patienter runt om i landet. Registret är en förutsättning för det.

-Vi har hittat en mycket värdig pristagare som är en eldsjäl, en läkare och forskare som värnar om vården om de ALS-sjuka, säger Ulrica Dahlberg, ordförande i stiftelsens styrelse.

Prismotivering:

Caroline Ingre, verksam som läkare vid Neurologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, disputerade 2013 vid Umeå Universitet på en avhandling med titeln ”On the Aetiology of ALS: A Comprehensive Genetic Study” (svensk titel ”En omfattande genetisk studie om etiologin till ALS”). Resultaten stöder hypotesen om att ALS kan orsakas av många olika gener och att stor variation föreligger mellan till synes lika befolkningsgrupper. En specifik genetisk förändring i SMN2 genen ser ut att kunna vara en skyddande faktor för ALS, vilket kan ha betydelse vid behandlingsutveckling för en viss grupp ALS-patienter. Caroline Ingre har engagerat sig i utarbetandet av ett nationellt ALS-register. Ett sådant register vore mycket värdefullt såväl ur forskningssynpunkt som för omhändertagandet av ALS-patienter och deras anhöriga och strävan efter lika vård oavsett var i Sverige man bor.

Pressmeddelande om Caroline Ingres avhandling finns här:
http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning//risken-for-als-paverkas-av-nyupptackta-genvarianter.cid213449

En intervju med Caroline Ingre i Gomorron Sverige den 12 mars kan ses här:
http://www.svt.se/gomorron-sverige/se-program/gomorron-sverige-182?autostart=true
(intervjun kommer 2 tim in i programmet, sänd kl 8:25)

Lämna en kommentar

Publicerad

Dela

Gå med i vårt nyhetsbrev