Årets pris till världsledande forskare

2011-års Ulla-Carin Lindquist-pris på 200 000 kr går till professorn och överläkaren Peter Andersen vid Umeå universitet.

Motiveringen lyder:

”Peter Andersens forskning har en bredd som spänner över klinik, genetik och mer grundläggande experiment. Den har presenterats i över 100 vetenskapliga publikationer. Han har flera internationella uppdrag och samarbeten och är nu en av de ledande ALS-forskarna i världen. Detta intensiva arbete med att finna orsaker till och bot mot ALS, kombinerar Andersen med ett djupt personligt engagemang för patienterna.”

– Sedan Ulla-Carin Lindquist gick bort i ALS har stiftelsen i hennes namn fått mycket stor betydelse för forskningen om sjukdomen ALS,. Många yngre forskare har fått stipendier som ger dem möjlighet att forska. Anslag från stiftelsen har möjliggjort forskning som annars inte skulle ha ägt rum, säger Peter Andersen i en kommentar

Forskargruppen vid Umeå universitet etablerades 1992 och omfattar idag 21 personer. Den finansieras främst av anslag från privata stiftelser, fonder och Statens Vetenskapsråd.

– Forskning kostar! framhåller Peter Andersen.

– Och vår grupp är en av de mest produktiva i världen inom sitt område med över 120 publikationer sedan den första artikeln stod att läsa i Nature Genetics 1995.

En stor upptäckt inom hjärnforskningen är en ny sjukdomsgen med beteckningen C9orf72. Peter Andersen berättar:

Vi har nu visat att minst 25 % av alla med ALS har en mutation, en förändring, i denna gen och en sådan förändring finns ibland också hos andra patienter. C9orf72 sjukdomsanlaget kan ändra storlek och en förstorad gen medför ALS. Vi har även hittat samma sort av förstoring i C9orf72 hos ett betydande antal patienter med sk pannlobsdemens (frontotemporal demens eller FTD).

– Denna upptäckt styrker att det finns ett starkt samband mellan vissa typer av ALS och vissa typer av demenssjukdom, menar Peter Andersen.

Mutationer i C9orf72 är i dag den vanligaste kända orsaken till ALS och FTD.

– Mycket forskning kvarstår för att få kunskap om varför förstoringen av C9orf72 orsakar nervskador. Prispengarna från Ulla-Carin Lindquists stiftelse gör att vi snabbt kan bedriva mer forskning om ALS, FTD och C9orf72.

Peter Andersen intervjuades i kvällens Fråga doktorn på SVT. Se avsnittet här.

Mer om forskningsupptäckten finns att läsa här.

Du kan läsa mer om ALS och upptäckten av C9orf72 i en välskriven artikel publicerad i novembernumret av nyhetsmagasinet Fokus.

Lämna en kommentar

Publicerad

Dela

Gå med i vårt nyhetsbrev