Statistik och dokument

Siffror i korthet

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning är en liten och kostnadsmedveten organisation. Vårt mål är att så många ören av varje insamlad krona ska nå ändamålet. Därför arbetar de flesta bakom stiftelsen oavlönat vid sidan av ordinarie arbeten.

Intäkter och till ändamålet

Vårt ändamål är att att finansiera forskning och informationsspridning om ALS.
 

Var går din gåva?

Genomsnitt 2017-2019
 

Administrationskostnader

Administrationskostnader är samtliga kostnader som inte är ändamålskostnader och innefattar därför även insamlingskostnader. Enligt Svensk insamlingskontroll får 90-kontoinnehavares administrationskostnader inte överstiga 25 % av intäkterna.

Till ändamålet

Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning om ALS samt verka för att sprida information om sjukdomen till allmänheten. Enligt Svensk insamlingskontroll ska 90-kontoinnehavare dela ut minst 75 % av intäkterna till ändamålet.

Till förvaltning

Överskottet sparas och förvaltas för att finansiera forskning och informationsspridning i framtiden.