Finansierad forskning

Beviljade forskningsanslag

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning finansierar forskning om den i dagsläget dödliga sjukdomen ALS. Ansökningar om forskningsanslag granskas av Stiftelsens granskningskommitté, vars uppdrag är att tillhandahålla stiftelsens styrelse vetenskaplig expertis som stöd för sina beslut om anslag. Tre forskare från Sverige och Norge finns representerade i granskningskommittén.

Nedan listas de forskningsprojekt som har beviljats anslag sedan 2018. Notera att ett anslag kan fördelas över flera år.

ÅrSökandeLärosäteTitelBelopp
2021Caroline IngreKarolinska institutetDefining early prognostic biomarkers in ALS: A longitudinal neuroimaging and fluid biomarker
study
1 470 000 kr
2021Peter M AndersenUmeå universitetClinical-genetic-prion biomarker research into the etiology of Amyotrophic Lateral Sclerosis: Translation into Inhibition of SOD1 Prion formation as novel precision medicine intervention for treating and preventing ALS1 960 000 kr
2020Anneli OzanneGöteborgs universitetAtt upprätthålla barns hälsa när en förälder drabbas av ALS - utveckling av en modell för att främja barncentrerat stöd800 000 kr
2020Peter M AndersenUmeå universitetNy forskningssjuksköterska i minst två år1 200 000 kr
2020Robert A HarrisKarolinska institutetEnforced repopulation of the microglial niche with a coctail of microglia-like cells and amniotic epithelial cells as a novel ALS immunotherapy1 300 000 kr
2019Eva HedlundKarolinska institutetDecoding motor neuron vulnerability, resilience and regeneration in ALS866 250 kr
2019Eva HedlundKarolinska institutetDecoding motor neuron vulnerability, resilience and regeneration in ALS433 125 kr
2019Per ZetterströmUmeå universitetALS orsakad av SOD1-prioner: utveckling av rationell terapi och diagnostik591 000 kr
2019Thomas BrännströmUmeå universitetSOD1 aggregate structure affects ALS spreading pattern and is dependent upon expression levels4 000 000 kr
2019Peter M AndersenUmeå universitetTranslationell klinisk-genetisk-prion forskning om ALS med eller utan demens: hämning av SOD1 prion bildning som ny experimentell behandling av ALS2 000 000 kr
2019Caroline IngreKarolinska institutetTRICALS3 000 000 kr
2019Karin ForsbergUmeå universitetInvestigating pathological protein inclusions in Amyotrophic lateral sclerosis450 000 kr
2019Joel GloverOslo universitetiPS-ALS: iPS cell-based microfluidic platform for ALS disease modeling250 000 kr
2018Caroline IngreKarolinska institutetExploring neurofilament proteins in patients with ALS2 400 000 kr
2018Elin EsbjörnerChalmers University of TechnologyRole of TDP-43 accumulation and prion-like propagation in ALS: insights from a new fluorescent cell model1 097 000 kr
2018Anneli OzanneGöteborgs universitetAtt upprätthålla barnens hälsa när föräldrar drabbas av ALS – en modell för att främja barncentrerat stöd270 000 kr
2017Sebastian LewandowskiKarolinska institutetVascular injury biomarkers in ALS neurodegeneration800 000 kr