Orsaker

Orsaken till ALS är i de flesta fall fortfarande okänd. Det finns dock några teorier.

ALS skulle kunna bero på ett virus. Det kan också vara så att ALS orsakas genom förgiftning av tungmetaller. Eller så kan det vara något fel på kroppens immunförsvar.

En intressant teori som undersöks närmare, är att ALS beror på att kroppen har en för dålig förmåga att ta hand om fria radikaler. Fria radikaler är ett slags slaggprodukter i cellerna, och dessa slaggprodukter kan skada cellernas hölje. Normalt har kroppen ett bra försvar mot fria radikaler genom enzymer som tar hand om dem, men om den processen av någon anledning inte fungerar, skadas cellerna.

I den ärftliga formen av sjukdomen har man i vissa fall hittat en mutation i kromosom 21, i en gen som styr bildandet av just ett sådant enzym. Enzymet heter superoxiddismutas (SOD-1), och ingår alltså i cellernas skydd mot så kallade fria radikaler. Hos experimentdjur kan man framkalla en sjukdom som liknar ALS genom att föra in en mutation i genen för SOD-1.

Det är möjligt att ALS kan ha flera olika orsaker.

Hur ärver man ALS?

Ungefär 10 % av ALS-fallen är ärftliga, så kallad familjär ALS. Man benämner sjukdomen familjär ALS när två eller flera fall förekommer i samma släktgren. I den ärftliga formen för ALS är sjukdomen så kallad autosomal dominant, vilket betyder att ett barn till en patient med ärftlig ALS, har en 50 % risk att ärva den defekta genen.

20 % de som har familjär ALS har den skadade genen som styr enzymet SOD-1. Övriga fall har alltså andra orsaker, som man ännu inte känner till.
90% av ALS-fallen har inga familjebindningar, och de kallas sporadisk ALS.

Kan ALS orsakas av faktorer i vår omgivning?

Det vet man inte säkert, men faktorer i omgivningen ifrågasätts. Allt fler fall av ALS relateras till exponering av kemikalier inom jordbruket samt lösningsmedel.

Text Owe Säfström

null

Senaste nyheten