Sök medel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Namn på sökande

Arbetsgivare

Arbetsgivares organisationsnummer

E-post

Telefonnummer

Postadress

Bifoga populärveteskaplig beskrivning av projektet som beskriver a) Ändamål och syfte, b) Förväntat resultat samt c) Varför området är särskilt angeläget (1 sida) (Observera att denna kommer att publiceras på stiftelsens hemsida ifall projektet får bifall)

Bifoga vetenskaplig beskrivning av projektet (2-3 sidor)

Vilket belopp avser denna ansökan?

Vilken annan finansiering utöver ansökt belopp finns idag och vilka andra medel är aktuella att söka?

Bifoga budget

Bifoga CV

Övrigt