Forskning

Vänligen fyll i formuläret nedan för att söka medel. Vid frågor, tveka inte på att kontakta oss.

Ditt namn

Din epost (obligatorisk)

Telefonnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Arbetsgivare

Organisationsnummer

Vilket belopp avser ansökan?

Vilken annan finansiering utöver ansökt belopp finns idag och vilka andra medel är aktuella att söka?

Bifoga populärveteskaplig beskrivning av projektet som beskriver

  1. Ändamål och syfte
  2. Förväntat resultat samt
  3. Varför området är särskilt angeläget

En sida. Observera att denna kommer att publiceras på stiftelsens hemsida ifall projektet får bifall

Bifoga vetenskaplig beskrivning av projektet (2-3 sidor)

Bifoga budget

Bifoga CV

Övrig information