Forskning

För närvarande har vi tekniska problem med stiftelsens ansökningssystem. Skicka ett mail med din ansökan till info@ullacarinstiftelse.se. Ansökan ska innehålla:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Postadress, postnummer och ort
 • Arbetsgivare
 • Organisationsnummer
 • Ansökt belopp
 • Vilken annan finansiering utöver ansökt belopp finns idag och vilka andra medel är aktuella att söka?
 • Populärvetenskaplig beskrivning som beskriver:
  • Ändamål och syfte
  • Förväntat resultat
  • Varför forskningsområdet är särskilt angeläget
 • Vetenskaplig beskrivning
 • Budget
 • CV

Deadline för ansökningar 2019 är 1 augusti. Därefter kommer din ansökan att hanteras av granskningskommittén och beslut kungörs i slutet av året.

626

Senaste nyheten