Informationsspridning

Vänligen använd formuläret nedan för att söka medel. Vid frågor, tveka inte på att kontakta oss.

Namn på sökande

Eventuell arbetsgivare

Organisationsnummer/personnummer

Epost

Telefonnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Vilket belopp avser denna ansökan

Vilken annan finansiering utöver ansökt belopp finns idag och vilka andra medel är aktuella att söka?

Bifoga beskrivning av projektet som beskriver

  1. Ändamål och syfte
  2. Förväntat resultat
  3. Varför området är särskilt angeläget

En sida. Observera att denna kommer att publiceras på stiftelsens hemsida ifall projektet får bifall

Bifoga budget

Bifoga CV

629

Senaste nyheten