Symptom

Hos ALS-drabbade skadas inte bara de motoriska nervcellerna i hjärnan och i den övre delen av ryggmärgen, utan också i den nedre. De övre och nedre skadorna ger olika symptom, och dessa symptom tillsammans är alltså karakteriserande för ALS. Symptom på övre motorneuronskada är stelhet (spasticitet), muskelryckningar och muskelskakningar (kronisk kramp). Symptom på nedre motorneuronskada är muskelsvaghet och muskelförtvining.

Hos en ALS-sjuk visar sig skadorna genom exempelvis trippande gång, snubbling och fall, förlust av muskelkontroll och styrkan i händer och armar, svårighet att tala, svälja och andas, kronisk trötthet, muskelryckningar och kramper.

Gör ALS ont?

Den nervcellsskada och muskelförtvining som orsakas av ALS är inte smärtsam. Däremot kan några av biverkningarna av ALS vara smärtsamma, till exempel tryckskador, muskelkramp, förstoppning, svidande ögon, svällande fötter och muskelvärk.

Påverkar ALS ens personlighet?

Att drabbas av en obotlig och dödlig sjukdom är förstås påfrestande för ens mentala välbefinnande. Men själva sjukdomen drabbar enbart de motoriska nervcellerna, och påverkar inte förståndet eller medvetandet i sig.

Det har funnits några fall där ALS-patienten har visat tecken på demens, men det finns inga bevis för att ALS skulle ha varit orsaken. I de flesta fall, även när patienten är totalt förlamad, fungerar förståndet helt normalt.

null

Senaste nyheten