Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning

Ulla-Carin Lindquist hade en stark önskan om att forskningen kring ALS skulle få större resurser och att sjukdomen skulle föras fram i ljuset. Hon föreslog själv att delar av inkomsterna från försäljningen av hennes bok Ro utan åror skulle gå till en fond för att stimulera framtida forskning och sprida kunskap kring ALS.

Strax efter att Ulla-Carin avled våren 2004 öppnade Norstedts Förlag tillsammans med Ulla-Carins familj ett insamlingskonto för ALS-forskningen. Norstedts tillsköt ett startbelopp samtidigt som allmänheten inkom med gåvor. År 2005 registrerades en stiftelse i Ulla-Carins namn och en effektiv organisation arbetades fram.

Stiftelsen har sedan starten varit en ideell verksamhet – inget arvode utgår till vare sig styrelsen eller priskommittén – som bygger på bidrag från allmänheten. Varje år delar vi ut pris och postdoktorala stipendier till framstående forskare.

Kontroll

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning har ett 90-konto, och kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll. Enligt deras regler får kostnader för administration och insamling inte överstiga 25 % av organisationens totala årsintäkt. Minst 75 % av intäkterna måste alltså nå fram till ändamålet. Om en organisation inte följer Svensk Insamlingskontroll:s krav dras 90-kontot in.

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning klarar Svensk Insamlingskontroll:s krav på låga omkostnader med goda marginaler. Som högst har vi haft kostnader på 14 % av vår totala årsintäkt. Våra låga omkostnader beror på att vi är en liten, ideell och kostnadsmedveten organisation. Styrelsen som främst består av människor som kände Ulla-Carin Lindquist personligen strävar alla efter att hennes önskan ska uppfyllas – att så mycket pengar som möjligt ska nå ALS-forskningen. Inget arvode utgår till vare sig styrelsen eller priskommittén.

Utdelning

Under stiftelsens första år var vi inte säkra på hur de framtida intäkterna skulle se ut. Därför hade vi en försiktig hållning; stiftelsen drevs enbart av oavlönad personal, och inkomna medel sattes till förvaltning. Målet var att säkerställa kontinuerlig avkastning till förmån för ALS-forskningen.

År 2006 började vi dela ut medel. Till vår glädje ökade intäkterna, och under 2007 togs en plan för framtida utdelningar fram. Året efter kunde utdelningen till ALS-forskningen öka rejält.

Styrelsen

Styrelsen är helt oavlönad. Den består av följande personer, som de flesta kände Ulla-Carin Lindquist personligen:

Pontus Löfgren – Ordförande
Ekonom

Ulrica Dahlberg
Jurist

Aina Bergvall
Journalist

Olle Löfgren
Läkare

Paulina Von Euler
Jurist och VD för von Euler & Partners AB

Ingela Nygren
Överläkare

Bengt Nilsson – Suppleant
Seniorkonsult

Kansli

Catta Lundh

Agneta Hansinger (vid behov)

Medicinsk priskommitté

Till stiftelsen har knutits en medicinsk priskommitté som granskar inkomna ansökningar. Beslutet om vem eller vilka som ska få forskningsbidraget fattas sedan av styrelsen.

Dokument

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Stadgar

null