Anslag för 2016

1 jan 2017
Forskning Nyheter

Forskningen kring ALS, Amyotrofisk Lateral Skleros, fortsätter. Ännu finns inget botemedel för den grymma sjukdomen som årligen drabbar fler än 200 svenskar. Förra året delade Ulla-Carin stiftelse för ALS-forskning ut över tre miljoner kronor till ALS-forskning. Här kan du läsa om vilka ALS-forskare som beviljats medel från stiftelsen under 2016.

Professorn i patologi Thomas Brännström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi, Umeå universitet tilldelas anslag om 500 000 kronor för projektet ”Characterization of human Superoxide Dismutase-1 prions strains that cause ALS, a prerequisite for rational diagnostics and treatment” som undersöker vilken struktur SOD1-aggregaten uppvisar hos människa i syfte att utveckla antikroppsterapi mot ALS.

Docent i epidemiologi Fang Fang, Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, har tilldelats anslag om 500 000 kronor för projektet: ”Alteration of Metabolism in Amyotrophic Lateral Sclerosis” som undersöker metaboliska förändringar strax före insjuknandet av ALS i syfte att öka förståelsen för ALS-sjukdomens uppkomst.

Docent i neurobiologi Eva Hedlund, Institutionen För Neurovetenskap, Karolinska Institutet har tilldelats 435 584 kronor för projektet “Elucidating mechanisms of motor neuron vulnerability & resistance to target ALS” som går ut på att undersöka hur okulomotoriska nervceller kan motstå degeneration vid ALS.

Specialistsjuksköterskan Birgitta Jakobsson Larsson, Institutionen för neurovetenskap, Neurologi, Akademiska sjukhuset Uppsala har tilldelats 116 394 kronor för projektet ”Livskvalitet, coping och emotionella besvär hos patienter med ALS/MNS och deras närstående i Sverige. En multicenter studie” som syftar till att förbättra vården av ALS-sjuka.

Professor emeritus i klinisk kemi Stefan Marklund, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet har tilldelats anslag om 500 000 kronor för projektet “Upptäckten av ALS-framkallande superoxiddismutas-prioner; utveckling av terapi mot sjukdomen” genom vilket man försöker få fram en antikroppsterapi mot ALS.

Professorn i biokemi Mikael Oliveberg, Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm universitet har tilldelats anslag om 500 000 kronor för projektet: “Från Provrör till transgena möss” som syftar till att fördjupa kunskaperna om hur cellerna hos ALS-sjuka hanterar SOD1-aggregering.

Universitetslektorn, Annelie Ozanne, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet har tilldelats 80 000 kronor för projektet ”En utbildningsintervention till vårdpersonal för att ge förbättrat existentiellt stöd till patienter med progredierande neurologiska sjukdomar – en kontrollerad studie” som syftar till att förbättra vården av ALS-sjuka.

MD PhD Per M Roos, Karolinska institutet (IMM), tilldelas anslag om 500 000 kronor för studie om hypotesen att ALS är ett metall-toxiskt tillstånd.

Professorn i fysioterapi Pernilla Åsenlöf, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, har tilldelats anslag om 457 400 kronor för projektet: ”Smärta, smärthantering och individuell livskvalitet vid ALS och motorneuron-sjukdom” som syftar till att underlätta tillvaron för personer som drabbats av ALS/MNS och samtidig smärta.