Forskning för en botande behandling

Idag finns ingen botande behandling av ALS. Det vill vi ändra på. Vårt mål är att färre ska insjukna i ALS, att forskarna finner ett botemedel och att personer som drabbas av ALS kan leva ett långt liv med god livskvalitet trots sjukdomen.

Möt forskare

Ta del av intervjuer med forskare som arbetar med att bekämpa ALS. De berättar om sitt arbete, vad de har upptäckt och vilka utmaningar de står inför. Genom att läsa deras berättelser kan du få en bättre förståelse för vikten av forskning och hur din gåva gör skillnad.

Möt forskare
Robert A Harris

Hit går din gåva

Varje gåva är viktig och hjälper oss att finansiera forskning. Genom din gåva kan forskning bedrivas för att hitta botemedel och förbättra livskvaliteten för personer som lider av ALS. Varje gåva räknas och hjälper oss att göra framsteg.

Hit går din gåva

Bedömingsprocess

För att säkerställa att stiftelsen stöder den mest lovande och högkvalitativa forskningen genomgår alla forskningsansökningar en granskning av stiftelsens granskningskommitté.

Bedömningsprocess
Mikroskop