Hit går din gåva

Tack vare tusentals generösa givare har vi kunnat dela ut över 40 miljoner kronor till den mest framstående ALS-forskningen i Sverige. Detta gör stiftelsen till en av de största finansiärerna av den livsviktiga forskningen om ALS.

Caroline Ingre forskar om ALS

Caroline Ingre är adjungerad lektor vid Karolinska institutet och leder en forskningsgrupp som forskar om Amyotrofisk lateralskleros (ALS). Deras forskning täcker in många aspekter av sjukdomen. De har skapat ett nationellt kvalitetsregister, en vävnadsbank och en bildbank, och samlar in data om livsstil, miljö och kognition. Forskningsgruppen genomför också kliniska studier på ALS. Syftet med forskningen är att öka kunskapen om sjukdomens olika aspekter och till slut finna ett botemedel.

Möt forskare
Caroline Ingre

Vanliga frågor om hur vi använder din gåva

Vilka forskningsprojekt har ni finansierat under de senaste åren?

Se sidan för utdelade forskningsanslag för mer information.

Hur stor andel av era intäkter når ändamålet?

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning är en liten och kostnadsmedveten organisation. Vårt mål är att så många ören som möjligt av varje insamlad krona ska gå direkt till ändamålet. Därför arbetar de flesta bakom stiftelsen oavlönat vid sidan av sina ordinarie arbeten. Under perioden 2019 – 2021 gick 101 % av intäkterna direkt till ändamålet. Du kan ta del av information om hur vi använder din gåva här.

Vad innebär det att kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll?

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning har ett 90-konto, och kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll. Enligt deras regler får kostnaderna för administration och insamling inte överstiga 25 % av organisationens totala årsintäkt. Minst 75 % av intäkterna måste alltså gå direkt till ändamålet. Om en organisation inte följer Svensk Insamlingskontrolls krav dras 90-kontot in.

Hur säkerställer ni att den bästa forskningen finansieras?

Alla ansökningar granskas av stiftelsens granskningskommitté utifrån fyra kriterier. Granskningen ger styrelsen underlag för att fatta beslut om vilka forskningsprojekt som bör finansieras. Läs mer om vår bedömningsprocess här.