Anslag för 2017

15 mar 2018
Forskning Nyheter

Tack vare er, våra engagerade, outtröttliga och generösa givare har vi under 2017 kunnat besluta att ge hela 3 215 317 kr till ALS-forskning. Efter utvärdering av vår granskningskommitté bestående av utomstående experter har följande projekt beviljats anslag.

Peter M Andersen, Umeå universitetssjukhus, 840 000 kr
Study of the comparative efficacy for clearing SOD1 and TDP43 aggregates of promising new ALS therapeutics

Weimin Ye, Karolinska institutet, 1 245 317 kr
A Study on Risk Factors for Amyotrophic Lateral Sclerosis based on a Swedish Cohort Consortium

Sebastian Lewandowski, Karolinska institutet, 800 000 kr (fördelat på två år)
Vascular injury biomarkers in ALS neurodegeneration.

Isil Keskin, Umeå universitet, 330 000
Post-doc stipendium för arbete med forskningsprojektet Modes of transmission of SOD1 prions in ALS