Anslag för 2019

20 feb 2020
Nyheter

Tillsammans samlade våra generösa givare in knappt 4,8 miljoner kronor till stiftelsen under 2019. Med hjälp av dessa gåvor har stiftelsen bidragit med mer än fem miljoner kronor till ALS-forskningen under året.

Stiftelsen tog emot rekordmånga ansökningar som tillsammans sökte mer än 20 miljoner kronor i anslag. Efter granskning från stiftelsens vetenskapliga kommitté beslutade styrelsen att bevilja mer än 10 miljoner kronor i anslag till sex forskningsprojekt.

Beviljade forskningsanslag 2019

Caroline Ingre, Karolinska universitetssjukhuset, TRICALS Sweden, 3 000 000 kr fördelat över tre år.

Peter M Andersen, Umeå universitet, On the Origin of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Clinical-genetic research into the etiology of ALS with or without dementia: Translation into Inhibition of SOD1 Prions as a novel intervention for treating ALS, 2 000 000 kr fördelat över två år.

Thomas Brännström, Umeå universitet, Mutant SOD1 aggregate structure affects ALS spreading pattern and is dependent upon expression levels, 4 000 000 kr fördelat över tre år.

Eva Hedlund, Karolinska institutet, Decoding motor neuron vulnerability, resilience and regeneration in ALS, 866 250 kr fördelat över två år.

Joel Glover, Oslos universitet, iPS-ALS: iPS cell-based microfluidic platform for ALS disease modeling, 250 000 kr.

Per Zetterström, Umeå universitet, ALS orsakad av SOD1-prioner: utveckling av rationell terapi och diagnostik, 591 000 kr fördelat över två år.

Nationella ALS-nätverksträffen

Stiftelsen har även främjat ändamålet för informationsspridning genom fortsatt finansiering av den årligen återkommande ALS-nätverksträffen. Det är ett tvärprofessionellt symposium där forskare och vårdpersonal möts för att utbyta erfarenhet och kunskap med målsättningen om att nå en förbättrad och mer jämlik vård över hela landet. Årets upplaga arrangerades vid Karolinska institutet och samlade mer än 200 personer under två dagar.

Stiftelsen vill tacka våra givare för förtroendet under det gångna året och decenniet. Tillsammans tar vi oss närmare vårt gemensamma mål om en botande behandling mot ALS.