Björn Andreasson blir stiftelsens andra Ulla-Carin ambassadör

22 mar 2020
Nyheter

Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning har med glädje utsett Björn Andreasson till ny Ulla-Carin-ambassadör. I sin roll kommer Björn att sprida kunskap om ALS och inspirera andra till engagemang likt hans eget.

Med sport som plattform har Björn byggt samhörighet, ökat medvetenhet och samlat in pengar till ALS-forskningen. Initiativet han driver heter ”Fotboll mot ALS” och bildades kort efter att Björns pappa diagnostiserats med sjukdomen våren 2018. Vad som började som en fotbollsturnering utanför Hässleholm har nu växt till en gemenskap där även aktiviteter i golf, cykling, crossfit och padel ägt rum. Totalt har dessa arrangemang bidragit med 320 000 kronor till ALS-forskningen.

”Det känns superbra och ärofyllt! Jag har alltid fått ett varmt och härligt bemötande från alla i stiftelsen och att nu själv få vara en del av den familjen och fortsätta kämpa tillsammans i kampen mot ALS känns väldigt bra”, svarar Björn på frågan om hur det känns att bli Ulla-Carin ambassadör.

En stor inspiration till Björn har varit Gabriella Waldenström som sedan tidigare är Ulla-Carin-ambassadör. I nära samarbete med stiftelsens styrelse arbetar de mot en ljusare framtid i behandlingen av ALS-sjuka.

”När min pappa fick diagnosen ALS för drygt två år sedan kom jag i kontakt med Gabriella Waldenström och hennes insamling FUCK ALS. Jag skrev till henne och fick tips och stöttning på hur jag kunde hantera sjukdomsbeskedet vi fått och blev samtidigt otroligt inspirerad av hennes insamling. Tanken att nu förhoppningsvis kunna vara samma stöd och inspiration till någon annan värmer mig”, berättar Björn.

Ulla-Carins ambassadörer

Ett av stiftelsens viktiga uppdrag vid sidan av direkt finansiering av forskningsprojekt kring Amyotrofisk Lateral Skleros, ALS, är att öka kunskapen kring sjukdomen, sprida information som i förlängningen kan leda till bättre behandling av de sjuka och även hjälpa de drabbades närstående.

Ulla-Carins ambassadörer ska inspirera andra, både vårdpersonal och allmänhet, att bättre stödja och förstå ALS-patienter, som allt eftersom sjukdomen framskrider blir mer beroende av andra. Det gäller att sätta strålkastarljuset på de sjukas behov och bilda opinion för bredare forskning. Ulla-Carins ambassadörer ska arbeta på eget initiativ och den närmare utformningen av var och ens uppdrag bestäms gemensamt av ambassadören och stiftelsens styrelse. Ulla-Carins ambassadörer, som alla har goda kunskaper och personliga erfarenheter av ALS i sin omgivning, ska också utgöra ”Advisory Board” till stiftelsens styrelse. Ambassadörerna medverkar gärna till, och i, evenemang som syftar till att samla medel till forskningen och öka kunskapen om sjukdomen hos allmänheten.

Ulla-Carins ambassadörer arbetar ideellt, i nära samverkan med stiftelsens styrelse, för att ge hopp och mer resurser till en bättre framtida behandling av ALS-sjuka.