Digital informationsträff om tofersen

21 maj 2024
ALS

Läkare och forskare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus bjuder in till en digital informationsträff om läget i Sverige beträffande det nya genterapiläkemedlet tofersen (Qualsody). Behandlingen är inriktat mot patienter med en sällsynt typ av ärftlig ALS förorsakad av mutationer i SOD1-genen.

Informationsträffen pågår mellan 17:00 – 18:00 den 23 maj via Zoom och riktar sig till ALS-patienter och deras anhöriga. Ingen föranmälan krävs.

Gå in i mötet genom att följa denna länk eller genom att ringa till +46 8 5052 0017 (du kan behöva uppge mötes id 242 951 0528).