Emelie Nilsson, tidigare insamlingschef på Cancerfonden, går över till Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning och blir dess första generalsekreterare

9 apr 2022
Nyheter

Emelie Nilsson har utnämnts till Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forsknings första generalsekreterare. Emelie Nilsson är jurist med lång erfarenhet av den ideella sektorn och kommer närmast från Cancerfonden som chef för privat insamling.

– Huvudsyftet med rekryteringen är att öka stiftelsens intäkter så att ännu mer pengar kommer ALS-forskningen till godo, säger stiftelsens styrelseordförande Pontus Löfgren.

Hittills har Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning drivits av familj och vänner till nyhetsankaret Ulla-Carin Lindquist, som avled i sviterna av ALS 2004. Under de senaste fem åren har stiftelsen vuxit med mer än 60 % och finansierar i dagsläget ALS-forskning med ungefär fem miljoner kronor per år.

Idag finns ingen bot mot den dödliga sjukdomen ALS och forskningen behöver mer pengar. Tillsättandet av en generalsekreterare är en del i styrelsens strategi att ta stiftelsen till nästa nivå.

– Vi är övertygade om att Emelie har förmåga att leda verksamheten på sådant sätt att vår kapacitet att finansiera livsviktig forskning om ALS ökar, säger Pontus Löfgren

Emelie Nilsson är jurist i grunden och har en gedigen erfarenhet från välgörenhetssektorn. Som chef för privat insamling hos Cancerfonden ansvarade hon för en stor andel av insamlade medel.

Emelie Nilsson började sin tjänst i mars 2022.

Kan du berätta lite om din bakgrund och varför du engagerar dig inom ALS?

– Jag kommer närmast från Cancerfonden där jag som chef ansvarade för insamling från privatpersoner, drev samarbeten och aktiviteter, för att samla in så mycket pengar till cancerforskningen som möjligt. Det var en spännande tillväxtresa.

– Nu kommer jag få arbeta med en annan sjukdom, ALS, som också är en hjärtefråga för mig. Forskningen gör framsteg men det går för långsamt och det finns ingen tid att förlora – ALS är i dagsläget en dödsdom och det vill jag ändra på. Jag drivs av tanken på att hitta ett botemedel. Det behövs mycket mer forskning och stöd till drabbade och deras anhöriga – så vi måste accelerera. Stiftelsen är med och finansierar Sveriges främsta ALS-forskning och vi vill göra mer. Den resan vill jag nu vara en del av.

Något annat du vill lyfta?

– ALS är en skoningslös sjukdom som drabbar, inte bara den sjuka, utan hela familjer. Jag känner tillit till att forskningen går framåt och vill så innerligt att det i framtiden ska gå att bota ALS men vi är inte där än. Forskningen behöver mer finansiering för att kunna jobba snabbare. Vill du bidra genom att exempelvis starta en insamling, bli månadsgivare eller skänka gåva genom testamente så kan du läsa mer på vår webbplats eller kontakta mig. Har du ett företag, eller jobbar du på ett företag som vill engagera sig så säg till. Vi behöver arbeta tillsammans för att utrota denna fruktansvärda sjukdom.