Gabbi har samlat in 1 miljon kronor till ALS-forskningen

22 maj 2023
Insamlingar Nyheter

Gabriella Waldenström samlade in 1 miljon kronor till ALS-forskningen genom att tillverka och sälja armband med texten “Fuck ALS”. Armbanden marknadsfördes och såldes via Instagram och Facebook. Under flera år anordnade hon även träffar där människor kunde samlas och pärla tillsammans. Forumen blev viktiga samlingsplatser för både drabbade och anhöriga.

“Jag märkte att behovet av stöd och gemenskap kring sjukdomen var lika stort som viljan att bidra till forskningen och bära mina armband.”

Gabbis pappa fick sin ALS-diagnos 2012, och det var något år efteråt som hon, i frustration och sorg, kände att hon ville bidra.

“Känslan av att bidra är fantastisk, och kanske hjälper det dig i ditt sorgearbete, precis som det hjälpte mig. Men man bör vara beredd på att det kräver en del tid och engagemang. Så det är viktigt att man orkar och är beredd att investera det.”

Efter 4,5 års pärlande nådde Gabbi sitt mål på 1 miljon kronor.

“Från början var målet att samla in 10 000 kronor, sedan blev det 100 000, och så höjdes det successivt. Jag skulle ha kunnat fortsätta även efter att jag hade nått miljonen. Men det kändes rimligt att stanna där, jag kände mig nöjd med det jag hade åstadkommit.”

Det finns ännu inget botemedel mot ALS, och frågetecknen kring sjukdomen är fortfarande många.

“Jag ville bidra med medel till forskningen, såklart, och hjälpa till att sprida kunskap om sjukdomen. Pengarna är viktiga eftersom det behövs mer forskning om ALS.

Jag upptäckte stiftelsen när jag läste Ulla-Carin Lindquists bok, ’Ro utan åror’. Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning fokuserar helt på ALS, därför kändes det självklart att skänka pengarna just dit, så att alla som köpte armband av mig kunde känna sig säkra på att pengarna skulle gå till just den forskningen.”