Pontus Löfgren är vår nya generalsekreterare

3 jul 2023
Nyheter

Pontus Löfgren har utsetts till tillförordnad generalsekreterare för Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning. Han efterträder Emelie Nilsson som går över till en tjänst som Avdelningschef hos WWF Sverige. Emelie Nilsson lämnar dock inte stiftelsen utan träder in som ledamot i styrelsen. Ulrica Dahlberg tar över Pontus Löfgrens tidigare roll som styrelseordförande.

Pontus Löfgren är civilekonom och har en bakgrund inom finansbranschen där han arbetat med främst företagsfusioner och förvärv. Han tjänstgör även återkommande som reservofficer i Försvarsmakten som plutonchef. Pontus Löfgren har varit ideellt involverad i stiftelsen sedan 2014 varav de senaste åren som styrelsens ordförande. Som son till Ulla-Carin Lindquist, som gick bort i ALS 2004, bär Pontus Löfgren ett starkt engagemang för kampen mot ALS. Sommaren 2018 cyklade han från Kanada till Mexiko och samlade in 190 000 kronor till forskningen.

”I min nya roll kan jag ägna mer tid åt att utveckla stiftelsen så att den livsviktiga ALS-forskningen får ännu mer finansiering och så att medvetenheten om ALS ökar i samhället. Tidigare var mitt engagemang en sidoaktivitet vilket naturligtvis hade sina begränsningar. Nu ser jag fram emot att ägna mig helt åt uppgiften och ro flera viktiga projekt i hamn.” säger Pontus Löfgren.

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning har under 19 år samlat in och delat ut pengar till ALS-forskning. Stiftelsen har 90-konto och är en av de viktigaste bidragsgivarna till ALS-forskningen i Sverige.

”Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning har ett livsviktigt uppdrag och gör en fantastisk insats för forskningen, för drabbade och anhöriga. Jag är väldigt stolt över att få vara en del av den fortsatta utvecklingen av stiftelsen; vi vill göra mer – fortsätta uppmärksamma sjukdomen, finansiera ännu mer forskning och arbeta för bättre förutsättningar för drabbade och anhöriga under sjukdomstiden.”, säger Emelie Nilsson.

Pontus Löfgren tillträdde sin nya position som generalsekreterare den 1 juni 2023. I och med detta har han också avgått som ledamot och ordförande i stiftelsens styrelse och Emelie Nilsson har tagit hans plats i styrelsen.

”Vi är tacksamma för Emelies insats som generalsekreterare. Under hennes ledarskap har stiftelsen tagit ett stort kliv framåt mot att bli en insamlingsorganisation redo att växa”, säger Ulrica Dahlberg. Hon fortsätter: ”Det känns extra fint att stiftelsen även fortsättningsvis kommer att ha tillgång till Emelies djupa erfarenhet och engagemang i och med att hon blir en del av styrelsen. Hon är en oerhörd tillgång för oss i vår kamp mot ALS.”