Privata initiativ bidrar med miljoner till ALS-forskning

16 nov 2016
Forskning Nyheter

Forskningen kring ALS, Amyotrofisk Lateral Skleros, gör framsteg men oerhört mycket återstår och någon bot för denna grymma sjukdom finns fortfarande inte. Därför är det oförändrat viktigt att forskningen får mera stöd, för fortsatt arbete och förhoppningsvis nya viktiga rön.

Via Ulla-Carin Lindquists stiftelse går sedan 2005 många bidrag till svenska forskare som engagerat sig i ALS-patienternas öde. Förra årets ALS Ice Bucket Challenge gjorde att stiftelsens intäkter år 2014 mer än fördubblades. År 2015 ser inte ut att bli sämre. Under årets första 9 månader har stiftelsen fått in mer pengar än under hela förra året.

”Det är fantastiskt!”, säger stiftelsens ordförande Ulrica Dahlberg

De ökade intäkterna kan bl.a. förklaras med att allt fler människor engagerar sig och startar insamlingar för att stödja ALS-forskningen.

”Det verkar som att ALS äntligen börjar få den uppmärksamhet som sjukdomen förtjänar. Mycket tack vare alla eldsjälar som väljer att engagera sig”, tillägger Ulrica.

Här kan du läsa om vilka ALS-forskare som beviljats medel från stiftelsen det senaste året.

Professor Thomas Brännström
Umeå universitet
500 000 kr

Tilldelas anslag för forskning om nya behandlingsmöjligheter för ALS med monoklonala antikroppar. I forskningen undersöks även anledningen till varför vissa patienter överlever längre än andra.

Doktorand Birgitta Jakobsson Larsson
Uppsala universitet
50 000 kr

Tilldelas anslag i hennes studie om livskvalitet, ”coping” och emotionella besvär hos patienter med ALS och deras närstående. Förhoppningen är att resultatet kan användas i det praktiska arbetet att utforma och utveckla vården av ALS sjuka och deras närstående i Sverige.

Professor Peter M Andersen
Umeå universitetssjukhus
1 650 000 kr

Tilldelas anslag för forskningsprojektet ”Project MinE” där arvsmassan hos 15 000 ALS patienter studeras. Syftet är att hitta nya sjukdomsanlag och ärftliga anlag som skyddar mot ALS.

Dr. Caroline Ingre
Karolinska universitetssjukhuset
2 000 000 kr

Tilldelas anslag för hennes arbete i upprättandet av ett nationellt vårdkvalitetsregister för ALS. Genom att kartlägga vården kan den anpassas för att bli mer jämlik. Dessutom ska en unik biobank skapas som ska bli ett värdefullt verktyg i forskning.

Dr. Hans Rosén
Sahlgrenska universitetssjukhuset
30 000 kr

Tilldelas anslag för studieprojekt som syftar till att hitta nya markörer i blod och ryggvätska som kan användas för att underlätta diagnosticering för Motorneuronsjukdomar, däribland ALS.

Dr. Jonathan Gilthorpe
Umeå universitet
560 000 kr

Tilldelas ekonomiskt anslag för forskning om mekanismerna som gör att felveckningen av SOD1 sprids från cell till cell, samt forskning om hur processen kan bromsas.