En kostnadsmedveten stiftelse

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning är en liten och kostnadsmedveten organisation. Vårt mål är att så många ören som möjligt av varje insamlad krona ska gå direkt till ändamålet. Därför arbetar de flesta bakom stiftelsen oavlönat vid sidan av ordinarie arbeten.

Din gåva i siffror – 90 % till ändamålet

Under de senaste fem åren (2019 – 2023) har mer än 90 % av våra intäkter nått ändamålet, vilket innebär att vi ligger väl inom ramen för Svensk insamlingskontrolls riktlinjer att 75% av intäkterna bör nå ändamålet.

På Svensk insamlingskontrolls hemsida kan du jämföra nyckeltal mellan organisationer.

Se nyckeltal för 90-kontoinnehavare
Fördelning av din gåva

Finansiell utveckling

Vi har under de senaste fem åren samlat in mellan 4,5 och 5,5 miljoner kronor per år. Tillsammans med tusentals generösa givare har stiftelsen under perioden 2018 – 2022 främjat sitt ändamål med 24 miljoner kronor. Vår ambition är att driva långsiktigt hållbar tillväxt för att kunna göra mer för alla som på något sätt är drabbade av ALS.

Ta del av våra årsredovisningar
Finansiell utveckling