Ledning

Ledningen består främst av människor som har en personlig relation till ALS, och alla strävar efter att Ulla-Carin Lindquists önskan ska uppfyllas: att så mycket pengar som möjligt ska nå ALS-forskningen. Därför arbetar styrelsen utan arvode vid sidan av ordinarie arbeten.

Pontus Löfgren (generalsekreterare)
Pontus är son till Ulla-Carin och har varit engagerad i stiftelsen sedan 2014. Sommaren 2018 cyklade Pontus från Kanada till Mexiko och samlade in 190 000 kr till ALS-forskning. Pontus är civilekonom och reservofficer.

Ulrica Dahlberg (ordförande)
Ulrica är dotter till Ulla-Carin och grundade stiftelsen som juridikstuderande i Lund 2005. Till vardags arbetar Ulrica som domare.

Emelie Nilsson (ledamot)
Emelie är jurist och arbetar som Verksamhetschef för WWF Sverige. Tidigare har hon varit generalsekreterare för Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning och chef för privat insamling på Cancerfonden.

Paulina von Euler (ledamot)
Paulina var god vän till Ulla-Carin och har varit engagerad i stiftelsen sedan starten. Paulina är även founding partner på kapitalförvaltningsbolaget von Euler & Partners. Paulina är Stiftelsens rådgivare inom kapitalförvaltning.

Bengt Nilsson (ledamot)
Bengt har medverkat i styrelsens arbete sedan 2010. Till vardags arbetar han som departementssekreterare.

Olle Löfgren (ledamot)
Olle Löfgren var Ulla-Carins make. Han är kirurg och har varit engagerad i stiftelsen sedan starten.

Ingela Nygren (suppleant)
Ingela är överläkare och docent i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och tilldelades 2007 års Ulla-Carin Lindquist pris för sin forskning om livskvalitet hos ALS-patienter. Ingela leder ALS-teamet i Uppsala och blev styrelsesuppleant i stiftelsen år 2013

Gabriella Waldenström (suppleant)
Gabriella förlorade sin far i ALS år 2016. Fyra och ett halvt år senare hade hon samlat in mer än en miljon kronor till ALS-forskningen genom att pärla armband under parollen ”Fuck ALS”. Idag har hon lagt pärlandet åt sidan, men hennes engagemang fortsätter i styrelsen. Gabriella arbetar som uppdragschef inom assistans och har studerat ”idrott & hälsa” samt samhällskunskap på Gymnastik- och idrottshögskolan.