Om testamenten

Skriv ett giltigt testamente

Att skriva ett testamente är ett viktigt steg för att säkerställa att din kvarlåtenskap fördelas enligt dina personliga önskemål efter din bortgång. Även om det kan verka som en överväldigande process, är det inte lika komplicerat som det kanske låter. Nedan kommer vi att ta dig igenom steg för steg hur man skriver ett testamente enligt svensk rätt.

Mamma och dotter sitter på en veranda

1. Identifiera ditt syfte

Det första steget i att skapa ett testamente är att identifiera vad du vill uppnå med testamentet. Vill du att en viss person, grupp eller kanske en välgörenhetsorganisation ska ärva hela eller delar av din kvarlåtenskap? Vill du specificera vissa villkor för de som ärver? Att vara klar över ditt syfte hjälper dig att fokusera på det som är viktigast när du skriver testamentet.

2. Specificera dina tillgångar

Lista alla dina tillgångar som fastigheter, bankkonton, värdepapper och andra personliga ägodelar. Tänk på att tillgångar som ägs gemensamt med andra, exempelvis i ett äktenskap, kan ha speciella regler kring arv.

3. Ange testamentstagare

Detta är den person, grupp eller organisation som kommer att ärva dina tillgångar efter din bortgång. Både fysiska personer (människor) och juridiska personer (företag, stiftelser, föreningar) kan vara testamentstagare. Var noga med att specificera namn och kontaktinformation för varje testamentstagare, för att undvika eventuell förvirring i framtiden.

4. Skriv testamentet

Skriv testamentet med tydliga, entydiga uttryck. Var noga med att använda rätt juridiska termer och förklara dina önskemål i detalj. Du kan också inkludera specifika önskemål om till exempel begravning eller minnesgåvor till välgörenhetsorganisationer.

5. Följ formkraven

Enligt Ärvdabalken finns det tre formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt, det ska undertecknas av dig (testatorn), och din egenhändiga namnteckning ska bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena får inte vara under 15 år, testamentstagare eller nära släktingar till dig eller testamentstagaren. De behöver inte veta vad som står i testamentet, men de måste vara medvetna om att de bevittnar ett testamente.

6. Förvara testamentet säkert

När testamentet är skrivet och undertecknat, se till att det förvaras på ett säkert ställe. Det finns ingen officiell registrering av testamenten i Sverige, så det är viktigt att det finns i ett säkert och tillgängligt läge. Bankfack, advokatbyråer eller vissa begravningsbyråer är bra ställen att förvara ditt testamente.

7. Uppdatera ditt testamente vid behov

Ett testamente är inte en statisk handling. Det bör granskas och uppdateras vid behov, speciellt om det sker betydande förändringar i ditt liv, som äktenskap, skilsmässa, födelse av barn eller dödsfall.

Att skapa ett testamente är ett viktigt steg för att se till att dina önskemål respekteras efter din bortgång. Genom att ta dig tid att noggrant skriva och uppdatera ditt testamente, kan du vara trygg i vetskapen att dina tillgångar kommer att gå till de personer eller organisationer som du väljer.

Vem bör skriva ett testamente

Svaret är enkelt: alla som vill ha kontroll över hur deras kvarlåtenskap kommer att användas. Oavsett om du vill stödja dina älskade, bidra till viktig forskning, eller båda, kan ett testamente hjälpa dig att göra det på dina egna villkor. Alla, oavsett ekonomisk situation, har något att ge. Kanske du inte har stora mängder pengar att donera, men varje bidrag, stort eller litet, gör en skillnad.

För att testamentera till ALS-forskningen så anger du Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning, organisationsnummer 802424-7192, som förmånstagare i testamentet.

Upprätta ett testamente online

För att göra det enkelt för dig att testamentera har vi ett samarbete med Lawly. Med hjälp av deras tjänst kan du enkelt skriva ett personligt anpassat och juridiskt korrekt testamente. Om det uppstår några frågor medan du fyller i testamentet finns deras jurister tillgängliga i chatten. Alla gåvor räknas, och så lite som några procent av din kvarlåtenskap kan göra stor skillnad. Det går bra att testamentera pengar, värdepapper, en fastighet eller andra värdeföremål.

Till tjänsten