Ögats muskler kan ge möjlig nyckel till försvar mot ALS

5 jul 2023
Forskning

I en upptäckt av forskare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus har en unik typ av muskelfiber identifierats inom ögats muskler som visar resistens mot den neurodegenerativa sjukdomen ALS (Amyotrofisk lateral skleros). Dessa specifika muskelfibrer har visat sig inte bara överleva sjukdomens framfart utan även öka i andel för att kompensera när andra muskelfibrer förtvinar.

Trots att ALS-patienter vanligtvis upplever en gradvis försämring av funktionen hos olika muskler, har forskare noterat att ögats muskelfunktion ofta bevaras långt fram i sjukdomsförloppet. Detta fenomen har hittills varit oförklarat, men tack vare den nya forskningen har en möjlig förklaring upptäckts. Genom att studera specifika muskelfibrer i ögat, som skiljer sig från dem i armar och ben, har forskarna kartlagt hur olika muskelfiberpopulationer påverkas av ALS.

Forskare fann, med stöd från Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning, att den unika typen av muskelfiber som finns specifikt i ögonmusklerna inte bara överlever utan även ökar i andel och ersätter vissa försvagade muskelfibrer. Denna upptäckt ger en större förståelse för potentialen hos kroppens egna skyddande mekanismer mot ALS.

”Det här ger en djupare förståelse för vilka potentiella skyddande mekanismer som kroppen kan använda mot ALS.”, säger Arvin Behzadi, doktorand vid Umeå universitet och läkare, i ett pressmeddelande.

Upptäckten ger forskare hopp om att framtida behandlingar skulle kunna fokusera på att stärka kroppens egna försvarsmekanismer mot sjukdomen, vilket potentiellt kan förbättra livskvaliteten för ALS-drabbade. Även om denna upptäckt endast är ett första steg, kan den leda till mer fokuserad forskning kring ögats unika muskelfibrer och nervcellerna som aktiverar dem.

Läs pressmeddelandet →

Läs vår intervju med Arvin Behzadi →

Läs studien →