Testamente

Genom att skänka en gåva genom testamente så bidrar du till en framtid utan ALS. Du kan själv välja om du vill skänka pengar, värdepapper, fastigheter eller andra värdeföremål. Du kan ge bort hela din egendom eller procentuella andelar. Ingen gåva är för liten!

Genom lagstiftning regleras vad som ska hända med dina tillhörigheter när du går bort, men lagen tar inte hänsyn till dina personliga önskemål. Genom att skriva testamente så är det du själv som avgör. Om du har bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn), har de rätt till hälften av arvet efter dig genom sin laglott. Resten av arvet kan du testamentera till vem du vill och vad du vill.

För att testamentera till ALS-forskningen så anger du Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning, organisationsnummer 802424-7192, som förmånstagare i testamentet. Det finns ett antal formkrav för att testamentet ska vara giltigt. Har du frågor om hur du går tillväga rekommenderar vi att du kontaktar en jurist. Du är också varmt välkommen att höra av dig till Emelie Nilsson via telefon 070 231 28 67 eller mail emelie@ullacarinstiftelse.se, för att få hjälp.