Nytt samarbete om ALS-forskning

Hjärnfonden och Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning (UCS) ingår i ett nytt forskningssamarbete för att öka farten på forskningen kring sjukdomen Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS). Samarbetet innebär att UCS finansierar ALS-forskare med hjälp av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd.

Redan i höst kommer UCS att finansiera en forskare i Hjärnfondens regi med ett såkallat postdoktoralt stipendium om 280 000 kronor. Därefter avser UCS att finansiera två sådana stipendier årligen. Stipendierna möjliggör en vidareutbildning för forskaren som meriterar för docenturtjänst.

– Det stöd som Hjärnfonden får från Ulla-Carin Lindquists stiftelse är oerhört betydelsefullt. Det betyder att fler unga och lovande forskare nu kommer att kunna bedriva forskning på heltid under ett år och förhoppningsvis komma närmare ett botemedel mot ALS, säger Hjärnfondens VD Bo Ingemarson.

ALS är namnet för en grupp neurodegenerativa sjukdomar där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör, vilket leder till muskelförtvining och förlamning.
Sjukdomen kan börja smygande eller mer sällsynt plötsligt med svaghet i tungan, en hand eller ett ben. Så småningom förlamas och förtvinar muskulaturen i hela kroppen. Den sjuke avlider i koldioxidnarkos när andningsmuskulaturen försvagas. Det finns inget botemedel mot ALS, men det finns en bromsmedicin som gör att sjukdomen utvecklas något långsammare.

Hjärnfonden har en Vetenskaplig nämnd som består av ett 20-tal av landets främsta professorer inom neuroområdet. Deras expertis fungerar som en garanti för att de forskare som stöds av Hjärnfonden är de allra bästa inom sitt område. Genom att stödja en del av ALS-forskningen med hjälp av Hjärnfonden hoppas UCS att kunskapen kring sjukdomen ökar och att forskarna kan ta fram effektivare behandlingsmetoder.

– Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med Hjärnfonden och på så sätt bidra till fler stipendiater med inriktning mot ALS. Vi är övertygade om att dessa stipendiater kommer att göra sitt yttersta för att närma sig svaren på denna fruktansvärda sjukdom, säger Ulrica Dahlberg, styrelseordförande vid Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning.

Redan i år delar alltså Hjärnfonden ut ett stipendium till en ALS-forskare som sponsras av UCL. Han heter Mikael Karlström och kommer att forska vid Institutionen för Biokemi och Biofysik vid Stockholms universitet.

– Ett stort antal mänskliga sjukdomar beror på felveckade proteiner som klibbar ihop, ALS och Alzheimers sjukdom är exempel på sådana sjukdomar. Processen börjar med att enskilda proteiner veckas upp lokalt och exponerar sina klibbiga innandömen, säger Mikael Karlström.

Syftet med hans forskning är att karaktärisera den lokala uppveckningen av ett modellprotein, S6, för att kunna förstå processen som leder till att proteiner klibbar ihop. Han vill undersöka hur olika parametrar är kopplade till proteinets benägenhet att klibba ihop och dess toxicitetspåverkan på odlade celler.
– Jag förväntar mig att detta projekt kommer att synliggöra lokala strukturförändringar i tidsskalor som inte kan nås med konventionella tekniker, och därmed ge oss ny viktig information om de faktorer som tros ligga bakom uppkomsten av felveckningssjukdomar.

Hjärnfonden
Hjärnfonden är en ideell skattebefriad insamlingsstiftelse med syfte att främja forskning och sprida information om hjärnan samt att minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar. Verksamheten bygger på frivilliga bidrag och gåvor. Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier till forskare som nyligen doktorerat samt större anslag till kvalitativa forskningsprojekt. En vetenskaplig nämnd bestående av ett 20-tal av landets främsta neuroprofessorer granskar ansökningarna.

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning
Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning är en ideell organisation med främsta syfte att samla in pengar till forskning om amyotrofisk lateralskleros, ALS. Verksamheten bygger på gåvor från allmänheten. Stiftelsen instiftades år 2005 till minne av nyhetsjournalisten Ulla-Carin Lindquist som dog i ALS i mars 2004. Ulla-Carin Lindquist bidrog, genom sin bok ”Ro utan åror” och dokumentärfilmen ”Min kamp mot tiden”, till ökad kunskap och förståelse om sjukdomen. Varje år delar stiftelsen ut pris till framstående ALS-forskare.

Lämna en kommentar

Publicerad

Dela

Gå med i vårt nyhetsbrev